Wyszukiwarka

Polityka prywatności1.    Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

2.    Wszystkie informacje dotyczące zamówienia przesyłane są do nas w postaci zaszyfrowanej Certyfikatem SSL. Umożliwia on bezpieczne przekazywanie danych, został wystawiony przez firmę CERTUM PCC będącym centrum certyfikacji. Twoje dane przekazywane do Sekcji Obsługi sklepu w Warszawie są zabezpieczone szyfrowaniem, co uniemożliwia ich przechwycenie przez niepowołane osoby. Szyfrowanie danych uruchamia się w następujących sytuacjach:
•    przy odwołaniu się do koszyka (podglądzie lub umieszczeniu w nim produktu)
•    logowaniu stałego klienta
•    wywołaniu zmiany danych użytkownika lub wywołaniu funkcji przypomnienia hasła.
Strony szyfrowane oznaczone są ikoną z małą kłódką na dolnym pasku okna przeglądarki.

3.    Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

4.    Dane osobowe, o których mowa są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - dalej Rozporządzenie RODO - w celu realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, prowadzenia postępowań reklamacyjnych oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a także w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, mogą być przetwarzane do celów: 
     1)    przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Poczty Polskiej S.A., w formie przesyłania Newslettera Sklepu internetowego (zgodnie z Regulaminem usługi Newsletter, który zamieszczony jest na stronie Sklepu internetowego zakładce Newsletter),
     2)    udzielenia odpowiedzi na pytania wskazane w formularzu kontaktowym,
     3)    badania rynku pod kątem zachowania i preferencji Zamawiających z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby działalności gospodarczej Poczty Polskiej S.A., w trakcie realizacji czynności prowadzonych w ramach Sklepu internetowego,
     4)    badania rynku pod kątem zachowania i preferencji Zamawiających z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby działalności gospodarczej Poczty Polskiej S.A., po zakończeniu realizacji czynności prowadzonych w ramach Sklepu internetowego.

5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji usług określonych w Regulaminie. W przypadku zgód, o których mowa w ust. 3, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6.    Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Dane osobowe będą przechowywane: 
     1)    przez okres 5 lat w związku z założeniem konta na stronie: https://sklep.poczta-polska.pl, liczonych od dnia założenia konta, w przypadku niepodejmowania przez ten okres działań na koncie przez Zarejestrowanego Użytkownika,
     2)    przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione w związku z realizacją usług, o których mowa w Regulaminie,
     3)    do momentu cofnięcia zgody wyrażonej przez Zamawiającego w celach określonych w ust. 3 pkt 1, 3 i 4,
     4)    do momentu cofnięcia zgody lub przez dwa miesiące od udzielenia odpowiedzi na zapytanie w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego w celu określonym w ust. 3 pkt 2 przez formularz kontaktowy.

9.    Cofnięcie zgody w celach określonych w ust. 3 następuje poprzez zgłoszenie drogą mailową na adres sklep@poczta-polska.pl. Informacja taka musi zawierać dane osobowe tożsame z danymi podanymi przy wyrażeniu zgody, tj. imię i nazwisko, adres email oraz określenie, której zgody dotyczy cofnięcie (w przypadku braku takiego określenia, cofnięcie zgody będzie dotyczyło każdego celu).

10.    Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w Regulaminie, a wynikające z przepisów Rozporządzenia RODO, są dostępne na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl.


Polityka Cookies


Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies/ciasteczek”, czyli informacji zapisywanych na urządzeniach „komputerowych” użytkowników.

W przypadku, gdy użytkownik nie dokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy korzystając ze platformy sklepu internetowego zgadzają się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym.

Dane uzyskane za pomocą plików cookies i im podobnych technologii są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Poczty Polskiej S.A. w celu: badań analitycznych, dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, dopasowywania treści stron pod względem użytkowników, zapewnienia bezpieczeństwa usług.

Ustawienia przeglądarek internetowych mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies/ciasteczek” lub informować o próbach ich każdorazowego przesłania do urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika.

W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies możesz zmienić ustawienia wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. O zarządzaniu plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć informacje na stronach:
•    Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
•    Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
•    Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
•    Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
•    Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

W ramach naszych stron i serwisów internetowych wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
•    pliki cookies przechowujące identyfikator sesji, który jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie lub wypełnienia formularza,
•    count – cookie służące do zliczania ilości odwiedzin na stronie,
•    NID, PREF – Google Maps dostarczający interaktywne rozwiązania w zakresie map, które umożliwia podmiotom publikującym treści na dołączanie do ich stron dopasowanych do sytuacji interaktywnych map,
•    cookie Google Analytics, Adwords, Pixel Facebook
•    cookie dotyczące ustawień okna przeglądarki,
•    cookie używane do zmiany wyglądu witryny na wysoki kontrast.

Informujemy, iż wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych naszych stron i serwisów internetowych.